Zajednički troškovi pri uporabi imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Zajednički troškovi pri uporabi imovine
Stranica:
91.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  • Praktikum neprofitnog računovodstva

Ako više neprofitnih pravnih osoba rabi zajednički poslovni prostor ili neku drugu imovinu pri čijoj uporabi nastaju određeni zajednički troškovi u vezi s uporabom tog poslovnog prostora ili neke druge imovine, potrebno je odrediti omjer ( ključ ) podjele zajedničkih troškova.

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo