RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U sadržaju članka daje se pregled nekih prijedloga koje je donijela Europska komisija i uputila zemljama članicama EU, te primjena u pojedinim državama. Zastupljeni su ovi prijedlozi: Ambiciozna gospodarska agenda Španjolske, Rumunjska uvodi porez na nezdravu hranu, Francuska razmatra oporezivanje internetskih kompanija, Europska središnja banka (ECB) predviđa veće gubitke banaka u eurozoni, Ovogodišnji europski proračunski rashodi i drugo.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)