Trošarinski obveznici prema Zakonu o trošarinama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Trošarinski obveznici prema Zakonu o trošarinama
Stranica:
161.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Jedan od instituta trošarinskoga poreznog prava usklađen je s pravnom stečevinom EU putem Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 83/09. dalje: ZOT). Na temelju Zakona je donesen i provedbeni propis Pravilnik o trošarinama objavljen u Nar. nov., br. 1. sa stupanjem na snagu 2. siječnja 2010. Pravilnikom se uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama, osim odredaba koje stupaju na snagu danom pristupanja RH EU. U ovom članku autorica daje pregled osnovnih trošarinskih obveznika kroz cjelokupni trošarinski porezni postupak.

1. Uvod u novi sustav

2. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta

3. Proizvođač izvan sustava odgode plaćanja trošarine

4. Uvoznik

5. Nastanak trošarinske obveze pri uvozu trošarinskih proizvoda

6. Povrat plaćene trošarine

7. Oslobođenje od plaćanja trošarine za ovlaštenog držatelja i oslobođenog korisnika

8. Obračun trošarine i izvješća

9. Prateći trošarinski dokument (PTD)

10. Primjer kao zaključak

Hashtags:
#Porezi, #Trošarine