RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. siječnja 2010. primjenjuje se novi način utvrđivanja osnovice poreza na dodanu vrijednost pri uvozu i neke druge promjene u normativnom uređenju propisa o porezu na dodanu vrijednost od osobitog značenja za carinsko postupanje.

1. Uvod

2. Novi način utvrđivanja osnovice poreza na dodanu vrijednost pri uvozu dobara u tuzemstvo

3. Normativno uređenje instituta oslobađanja od plaćanja PDV-a za robu koja se izvozi u okviru putničkog prometa

5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)