Carinska i porezna oslobođenja pri uvozu robe od 1. siječnja 2010. (II dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Carinska i porezna oslobođenja pri uvozu robe od 1. siječnja 2010. (II dio)
Stranica:
185.
Autor/i:
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U sklopu prethodno objavljenog teksta o poreznim i carinskim oslobođenjima, koja se počinju primjenjivati od 1. siječnja 2010. na temelju promjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, detaljnije su opisana obilježja dijela olakšica, kao i procedure za njihovo ostvarivanje. Navedeni je tekst objavljen u časopisu RRiF, br. 12/09., u članku „Obilježja carinskih i poreznih oslobođenja pri uvozu robe od 1. siječnja 2010.” Izmjene navedenih propisa obuhvaćaju još nekoliko znatnijih segmenata iz područja uvoznih olakšica, koje se prema svojem karakteru i poglavito korisnicima, odnose više na pravne nego fizičke osobe. Stoga će u nastavku biti više riječi o tim novim institutima.

1. Uvoz dobara zanemarive vrijednosti

2. Uvoz uzoraka

3. Uvoz promidžbenog materijala

4. Uvoz dobara za potrošnju na sajmovima

5. Uvoz robe za testiranje i ispitivanje

6. Uvoz humanitarne pomoći

7. Uvoz pomoćnog materijala za manipulaciju robom

8. Uvoz goriva i maziva

9. Uvoz pogrebnih potrepština

10. Uvoz dobara na temelju međunarodnih sporazuma

Hashtags:
#Carine, #OslobođenjaPDV, #PDV, #Porezi, #PoslovanjeInozemstvo, #Uvoz