Izvanredni otkaz ugovora o radu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Stranica:
191.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Bogata sudska praksa Vrhovnoga suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH) stalno se i dalje obogaćuje novim slučajevima kroz rješavanje u revizijskim postupcima u radnim sporovima u vezi s izvanrednim otkazima ugovora o radu. Pritom je često teško primijeniti općenitu odredbu iz čl. 114. Zakona o radu (Nar. nov., br. 137/04. – proč. tekst i 65/05., dalje: ZR) na konkretni slučaj, kojom je propisano da poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge osobito bitne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć. Često i VSRH iznenadi pojedinim odlukama kod rješavanja u radnim sporovima o izvanrednim otkazima ugovora o radu zauzimanjem različitih pravnih stajališta na temelju konkretnih činjenica pa stoga njegova praksa stalno pobuđuje naš interes.

1. Uvod

2. Razlozi kod izvanrednog otkaza člana uprave

3. Izvanredni otkaz zbog premještaja na manje vrijedne poslove

4. Izvanredni otkaz zbog gubitka povjerenja

Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo