Osvrt na neke odredbe iz Novele ZTD-a od 13. studenog 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Osvrt na neke odredbe iz Novele ZTD-a od 13. studenog 2009.
Stranica:
193.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sažetak:

Budući da je nemoguće komentirati i valorizirati 240 članaka izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) u obliku članka, uz osvrt na osnivanje društva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije i izostavljanje riječi „temeljni“ kod društva s ograničenom odgovornošću, usredotočili smo se na prava dioničara vezana za sudjelovanje na glavnoj skupštini. Zbog boljeg razumijevanja izmjena i dopuna prvo smo naveli članak na koji se odnosi izmjena kao i naslov izmijenjenog ili neizmijenjenog članka, uz preporuku čitatelju da zbog boljeg razumijevanja materije ima pred sobom tekst izmjena i dopuna kao i Komentar ZTD-a objavljen u RRiF-u 2008.

1. Uvodne napomene

2. ČlancI ZTD-a kojima se uređuje osnivanje dioničkog društva bez postupka revizije osnivanja

3. Institut rezervi za vlastite dionice i stjecanje istih (čl. 222.A i 233.)

4. Mali poduzetnik – godišnje izvješće

5. Članci koji se odnose na temeljna upravljačka prava dioničara

6. Umjesto „temeljnog uloga“ u društvu s ograničenom odgovornošću ostaje sada samo „ulog“

Hashtags:
#Pravo, #ZOO