Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja u sustavu proračuna za 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja u sustavu proračuna za 2009.
Stranica:
198.
Autor/i:
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
  • Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika

Konsolidacija financijskih izvještaja u proračunskom računovodstvu provodi se prema odredbama posebnih propisa. Nju ne provode svi obveznici vođenja proračunskog računovodstva, nego samo neki od njih. Sustav konsolidacija složen je zbog velikog obuhvata jedinica koje se konsolidiraju. Metodologija konsolidacije prilagođena je računovodstvenim pravilima.

1. Uvod 

2. Zakonodavni okvir

3. Institucionalni obuhvat

4. Metodologija konsolidacije

5. Konsolidirani financijski izvještaji za 2009.

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo