Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008.

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 2.2009
Članak:
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008.
Stranica:
9.
Autor/i:
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Obrasci na kojima se predaju financijski izvještaji za 2008. su potpuno različiti od onih koji su se predavali za 2007. Razlog tomu je primjena različitog računovodstvenog sustava od onoga koji se primjenjivao do kraja 2007.

Autorica piše o osobitostima ispunjavanja obrazaca.

O podatcima koji se upisuju u financijske izvještaje pisano je u nekoliko priloga časopisa RRiF – Poslovanje neprofitnih organizacija.

  1. Uvod
  2. Način i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja
  3. Bilanca
  4. Račun prihoda i rashoda
  5. Bilješke uz financijske izvještaje
  6. Kontrole u financijskim izvještajima
Hashtags: