Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2009.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2010
Članak:
Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2009.
Stranica:
9.
Autor/i:
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

S obzirom na to da se u vezi s izvještavanjem u sustavu proračunskog računovodstva nije ništa promijenilo, rokovi i obrasci na kojima se predaju financijski izvještaji za 2009. isti su kao i za prethodnu godinu. S krajem se godine traže određene aktivnosti proračunskih korisnika o kojima se oni izvještavaju okružnicama.

1. Obveza i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja

2. Proračunski korisnici koji obavljaju poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju

3. Način predaje financijskih izvještaja

4. Osobni identifikacijski broj u zaglavljima financijskih izvještaja

5. Matični brojevi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

6. Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke

7. Povrat neutrošenih novčanih sredstava na jedinstveni račun državne riznice – uputa za korisnike državnog proračuna

8.Priznavanje prihoda za razdoblje siječanj – prosinac 2009.

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo