Osvrt na osnovicu za izračun plaće korisnika državnog proračuna

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2010
Članak:
Osvrt na osnovicu za izračun plaće korisnika državnog proračuna
Stranica:
24.
Autor/i:
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Početkom nove proračunske godine nisu u odnosu na kraj 2009. promijenjene osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna. Stoga su osnovice za plaće službenika i namještenika u državnim i javnim službama, plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika te plaće državnih dužnosnika početkom 2010. jednake onima s kraja 2009.

1. Osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u državnim i javnim službama

2. Osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika, sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

3. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja