RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Posljednjih godina je u nizu djelatnosti prisutan trend komorskog udruživanja osoba koje obavljaju te djelatnosti. Autor kroz ovaj članak pruža uvid u osnove komorskog organiziranja, daje kratak pregled povijesti komora te pojašnjava sadržaj ovlasti komora registriranih u RH. Naglašava da su Komore pravne osobe sa javnim ovlastima osnovane prvenstveno radi zaštite i promicanja interesa određene struke.

U hrvatskom pravu se komore osnivaju zakonom, kojim im se dodjeljuju i javne ovlasti, te je članstvo u komori obvezan uvjet za obavljanje pojedine struke. Komore su načelno samostalne u svom radu, dok nadzorne ovlasti nad njima imaju resorna ministarstva. Osnivanjem više novih komora posljednjih godina, komorsko organiziranje je obuhvatilo niz struka i djelatnosti. U RH su trenutno aktivne 24 komore, no zbog postojećih inicijativa o osnivanju komora u još nekoliko struka realno je pretpostaviti da će se taj broj idućih godina povećati.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)