RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obračun troškova poljoprivredne proizvodnje i sastavljanje kalkulacija ovisi o vrsti poljoprivredne kulture koja se uzgaja i vremenu trajanja proizvodnje. Kod poljoprivrednih kultura čija proizvodnja započinje i završava u jednoj godini nije potrebno sastavljati obračun troškova i kalkulacije ako je riječ o malim poljoprivrednim proizvođačima jer nema nedovršene proizvodnje na kraju godine, a kalkulacija ne utječe na utvrđivanje financijskog rezultata. No ostali poljoprivrednici svakako trebaju utvrđivati vrijednosti uroda, odnosno pri proizvodnji je, kada ciklus započinje u jednoj godini, a završava u drugoj, sastavljanje rasporeda troškova i kalkulacija nužno zbog utvrđivanja vrijednosti nedovršene proizvodnje na kraju godine.

1. Uvod

2. Obračun proizvodnje 

3. Obračun proizvodnje kod jednogodišnjih kultura

6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)