RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izmjenom i dopunom Zakona o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 87/09. te donošenjem novog Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., dalje: Pravilnik o PDV-u) koji su stupili na snagu 1. siječnja 2010., porezni obveznici trebaju prilagoditi evidentiranje izlaznih i ulaznih računa novim poreznim evidencijama – knjigama I-RA i U-RA. Jednako su tako pri popunjavanju prijave PDV-a na novom obrascu PDV izvor podataka porezne evidencije, ali kontrola je u knjigovodstvenim računima. No kako ne postoji konzistentnost porezne evidencije s pojedinim pozicijama obrasca PDV, podatke treba uzeti i iz drugih obračuna i vjerodostojnih knjigovodstvenih i poslovnih isprava, odnosno iz internih evidencija poduzetnika. U nastavku se daju najbitnije napomene pri evidentiranju izlaznih i ulaznih računa u novim poreznim evidencijama pri utvrđivanju porezne obveze.

1. Uvod

2. Porezne evidencije za ulazne i izlazne račune

3. Obračunavanje PDV-a na obrascu PDV

4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)