RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od svog osnutka Europska unija (dalje: EU) stvara i razvija Zajedničko (Unutarnje) tržište, koje se određuje kao područje bez unutarnjih granica, na kojem se osigurava slobodno kretanje roba, osoba, usluga i kapitala. Prepreku ostvarenja Zajedničkog tržišta predstavljaju, između ostalog, i različita nacionalna porezna zakonodavstva. Želi li se ostvariti prostor bez unutarnjih granica, potrebno je ukinuti nacionalne porezne granice i različitosti – govori se o tzv. zabrani porezne diskriminacije. Opširnije o navedenome pročitajte u članku.

1. Uvod

2. Usklađivanje posrednih poreza

3. Usklađivanje neposrednih poreza

4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)