RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izmjena Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja objavljenja (Nar. nov., br. 4/10.) donosi izmjene u okviru postojećih istraživanja o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima, dužničkim ulaganjima te u istraživanju za potrebe statistike kreditnih poslova s inozemstvom. U ovom tekstu govorit ćemo o izmjenama i dopunama vezanim za statističko istraživanje na osnovi vlasničkih ulaganja. Naime, istraživanje o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima u inozemstvo i iz inozemstva te dužničkim ulaganjima u inozemstvo provodi Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke (dalje: Direkcija) u okviru sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske (dalje: RH).

1. Uvod

2. Izvješće o dividendama i ostalim prihodima od vlasničkih ulaganja

3. Napomene vezane za istraživanje o izravnim i portfeljnim ulaganjima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)