RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zadužnica je stogo formalni pravni akt s javnopravnim učincima pravomoćnog rješenja o ovrsi, odnoso ovršen isprave. Oblici zadužnice su obična i bjanko zadužnica. Propis koji uređuje zadužnicu jest Ovršni zakon, a podzakonski akt koji djelomičmo uređuje oblik i sadržaj bjanko zadužnice jest Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice. Kako zadužnica ima najviše sličnosti s garancijama, to smatramo da bi se mnoga rješenja koja su usvojena za garancije u međunarodnoj poslovnoj regulativi i praksi mogla i trebala primijeniti i na zadužnice. Tim više, što je zadužnica, za razliku od drugih spomenutih instrumenata, slabo regulirani instrument, kojem nedostaje potpuniji pravni okvir koji bi uklonio neke dileme i nesigurnosti u njenoj praktičnoj primjeni. Razrađeni pravni okvir, vjerojatno bi zadužnicu učinio složenijim instrumentom nego što je to ona danas, ali iscrpna regulativa mjenica, akreditiva i garancija na poziv, pokazuje kako to nije zapreka za učinkovitost tih instrumenata u praksi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)