RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U slučaju iz sudske prakse koji je predmet ovog rada, vlasnik stoke koju je ostavio bez nadzora, pa je ista došla na poljoprivredno zemljište koje je u vlasništvu neke druge osobe i na tom zemljištu počini štetu, doprinosi nastanku vlastite štete. Ako vlasnik zemljišta na koje je došla stoka (štetnik) uporabom vatrenog oružja ubije zatečenu stoku u činjenju štete na svom zemljištu odgovoran je za naknadu štete, s time da postoji i udio vlasnika stoke u nastanku štete koji je znatno manji od štetnikovog udjela.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)