RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Donošenjem novog Zakona o općem upravnom postupku napravljen je veliki korak u normiranju upravnog postupanja. Da bi se isti uspješno implementirao u sustav i počeo dobro funkcionirati potrebno je revidirati određeni broj zakona koji sadržavaju norme o posebnim upravnim postupcima i uskladiti ih sa novim Zakonom o općem upravnom postupku. Isto tako potrebno je poduzeti određene organizacijske mjere radi primjene Zakona o općem upravnom postupku. Stoga su potrebna stanovita usklađenja rješenja koja su dana u Općem poreznom zakonu, kao propisu koji određuje primjenu upravnih normi u poreznom postupku, sa odredbama novog Zakona o općem upravnom postupku, imajući u vidu uvodno istaknuta pravna načela.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)