RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Za obavljanje trgovine, kao gospodarske djelatnosti kupnje i prodaje robe ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, moraju biti ispunjeni uvjeti, a to su minimalni tehnički uvjeti (kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina) i drugi uvjeti propisani posebnim propisom s obzirom na oblik i način obavljanja trgovine, te opći sanitarni i zdravstveni uvjeti i uvjeti sukladni propisima o hrani kojim moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom koja može utjecati na zdravlje ljudi, sukladno posebnim propisima. Temeljni propis kojim su uređeni polazni okviri za regulativu načina i uvjeta za obavljanje trgovačke djelatnosti je Zakon o trgovini.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)