RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U hrvatskim poslovnim, pravosudnim i komorskim krugovima, uključujući i Hrvatsku udrugu poslodavaca, aktualna tema je izvansudsko ili alternativno rješavanje sporova, a posebno mirenjem. U ovome članku autor pojašnjava koje institucije u Republici Hrvatskoj pružaju pravnu zaštitu strankama u sporovima u vezi s njihovim imovinskim ili trgovačkim pravima i obvezama. Osim toga prikazuje pravne izvore koji utemeljuju institucije i uređuju postupke pred institucijama za sudsko i izvansudsko rješavanje sporova te rezimira dosadašnje rezultate u tome području. Na kraju iznosi prijedloge za uspostavu miriteljskog (medijacijskog) sustava, koji će odgovarati samoj prirodi medijacije.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)