RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2000
  • Članak:Godišnji obračun dohotka obrtnika i slobodnih zanimanja za 1999. godinu
  • Stranica:190.
  • Autor/i:Prof. dr. sc. Mladen HABEK
    Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)