Bilješke uz financijske izvještaje za male poduzetnike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Bilješke uz financijske izvještaje za male poduzetnike
Stranica:
15.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, mr. sc., ovl.rač., ovl.rev., prof.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Bilješke uz financijska izvješća sastavni su dio kompleta financijskih izvješća velikih, srednjih i malih trgovačkih društava, kao i konsolidiranih financijskih izvješća. U RRiF-u br. 1/11. objavili smo članke o bilanci, RDG-u, ostalom sveobuhvatnom dobitku i o promjenama kapitala. U članku se daje skraćeni oblik mogućeg sadržaja Bilješki uz financijska izvješća sastavljenog u skladu s HSFI 1 odnosno s MRS-om 1, koji će upotpuniti financijska izvješća.

1. Obveza sastavljanja bilješki
2. Kratki sadržaj bilješki
3. Primjeri bilješki

Hashtags:
#Računovodstvo