RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Bilješke uz financijska izvješća sastavni su dio kompleta financijskih izvješća velikih, srednjih i malih trgovačkih društava kao i konsolidiranih financijskih izvješća. U članku se daju objašnjenja za mogući sadržaj bilješki budući da njihov oblik i sadržaj nisu propisani. No zahtjevi pojedinih standarda (HSFI, MSFI, MRS) usmjereni su na to kakav sadržaj bilješke trebaju imati. Dosadašnje iskustvo upozorava da opseg bilješki nije bitan te da je u tome bitnija kvaliteta iznesenih informacija. U RRiF-u br. 1/11. objavili smo članake o sastavljanju financijskih izvješća, a ovim člankom to kompletiramo. U nastavku članka dana su pojašnjenja o tome kako se bilješke sastavljaju i mogući sadržaj bilješke. Te bilješke nisu međusobno usklađene budući da je tako dopušten slobodniji pristup i mogućnost obuhvata raznih slučajeva je veća.

1. Obveza sastavljanja bilješki
2. Kratki sadržaj bilješki
3. Pregled bilješki
4. Bilješke uz račun dobitka i gubitka
5. Bilješke uz Izvješće o promjenama kapitala
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)