Bilješke uz financijska izvješća (za velike i srednje poduzetnike)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Bilješke uz financijska izvješća (za velike i srednje poduzetnike)
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Bilješke uz financijska izvješća sastavni su dio kompleta financijskih izvješća velikih, srednjih i malih trgovačkih društava kao i konsolidiranih financijskih izvješća. U članku se daju objašnjenja za mogući sadržaj bilješki budući da njihov oblik i sadržaj nisu propisani. No zahtjevi pojedinih standarda (HSFI, MSFI, MRS) usmjereni su na to kakav sadržaj bilješke trebaju imati. Dosadašnje iskustvo upozorava da opseg bilješki nije bitan te da je u tome bitnija kvaliteta iznesenih informacija. U RRiF-u br. 1/11. objavili smo članake o sastavljanju financijskih izvješća, a ovim člankom to kompletiramo. U nastavku članka dana su pojašnjenja o tome kako se bilješke sastavljaju i mogući sadržaj bilješke. Te bilješke nisu međusobno usklađene budući da je tako dopušten slobodniji pristup i mogućnost obuhvata raznih slučajeva je veća.

1. Obveza sastavljanja bilješki
2. Kratki sadržaj bilješki
3. Pregled bilješki
4. Bilješke uz račun dobitka i gubitka
5. Bilješke uz Izvješće o promjenama kapitala
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo