Posebnosti godišnjeg obračuna za 2010. u trgovačkoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2010. u trgovačkoj djelatnosti
Stranica:
40.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Trgovačka djelatnost središnja je tema ovog članka, a svrha mu je ukazati na određene poslovne događaje u vezi s obavljanjem trgovine na veliko i malo koji mogu imati posebno značajan utjecaj na godišnji obračun – bilo da je riječ o vrednovanju zaliha trgovačke robe ili utjecaju na utvrđivanje osnovice poreza na dobitak. U nastavku ćemo se osvrnuti na neke od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim knjigama trgovaca u postupku izrade godišnjeg obračuna ispravile možebitne pogreške u obračunima, poreznim postupcima ili knjiženjima.

1. Uvod
2. Vrednovanje zalihe trgovačke robe
3. Predujmovi za robu
4. Naknadni popusti u trgovini na veliko i malo
5. Vrijednosno usklađivanje zaliha robe
6. Što još treba uključiti u zalihe trgovačke robe na dan 31. prosinca 2010.
7. Usklađenje robnog knjigovodstva s kontima glavne knjige
8. Zaključne napomene

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine