RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Svrha ovog članka je upozoriti na važnost utvrđivanja i obračunavanja zaliha kako propisuju MRS 2 i HSFI 10 i računovodstvene politike poduzetnika, kojima su određeni kratkotrajni materijalni resursi društva uključeni u proizvodnju, dugotrajni resursi proizvodnje i ljudski resursi proizvodnje. Resurs se određuje kao ekonomski element za ostvarenje rezultata aktivnosti – proizvoda.

1. Kratkotrajni materijalni resursi
2. Mjerenje zaliha
3. Raspored troškova prema zahtjevima MRS-a 2 i HSFI 10
4. Obračun proizvodnje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)