Posebnosti godišnjeg obračuna troškova u proizvodnji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna troškova u proizvodnji
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.
Sažetak:

Svrha ovog članka je upozoriti na važnost utvrđivanja i obračunavanja zaliha kako propisuju MRS 2 i HSFI 10 i računovodstvene politike poduzetnika, kojima su određeni kratkotrajni materijalni resursi društva uključeni u proizvodnju, dugotrajni resursi proizvodnje i ljudski resursi proizvodnje. Resurs se određuje kao ekonomski element za ostvarenje rezultata aktivnosti – proizvoda.

1. Kratkotrajni materijalni resursi
2. Mjerenje zaliha
3. Raspored troškova prema zahtjevima MRS-a 2 i HSFI 10
4. Obračun proizvodnje

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje