Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2010.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2010.
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:

Poljoprivredna djelatnost predstavlja poseban oblik djelatnosti koji obuhvaća proizvodnju biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda za potrebe poduzetnika i za tržište. Specifičnost ove grane proizvodnje u računovodstvenom smislu najviše se očituje u obvezi utvrđivanja fer vrijednosti biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda i u praćenju državnih potpora koje predstavljaju bitan element očuvanja konkurentnosti ove proizvodnje. Autorica u članku definira osnovna računovodstvena postupanja u ovoj proizvodnji i uz to obrazlaže računovodstvene postupke pri evidentiranju državnih potpora.

1. Uvod
2. Primjena računovodstvenih standarda
3. Ulaganja u biološku imovinu
4. Ulaganja u poljoprivredne proizvode
5. Državne potpore u poljoprivredi

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje