Pripreme i izrada godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2010.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Pripreme i izrada godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2010.
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U izradi godišnjeg obračuna u ugostiteljskoj djelatnosti pod kojom razumijevamo usluge restorana i usluge smještaja u komercijalnim ugostiteljskim objektima nije bilo znatnih promjena u odnosu na prethodnu godinu. Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2010. dani su u časopisu RRiF, br. 12/10. str. 47., a temeljne upute o sastavljanju financijskih i poreznih izvješća u časopisu br. 1/11., str. 15. - 176. dok se u ovom članku pojašnjavaju posebnosti koje se odnose na ovu djelatnost. O poreznom položaju ugostiteljskih usluga – usluga smještaja može se detaljnije pročitati u časopisu RRiF br. 5/10., str. 80., 6/10., str. 73. i 6/10. str. 83.

1. Uvod – što trebaju kontrolirati ugostitelji prije izrade godišnjeg obračuna
2. Temeljni uvjeti koje trebaju zadovoljiti društva za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
3. Kontrola nabave dugotrajne imovine, inventara, sirovina i materijala za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
4. Kontrola iskazanih prihoda i poreznih obveza od pruženih ugostiteljskih usluga i usluga smještaja
5. Računovodstvene radnje u ugostiteljstvu na kraju godine
6. Koje evidencije trebaju imati ugostitelji u ugostiteljskom objektu
7. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoUgostitelja, #UslužneDjelatnosti