Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljstvu za 2010.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljstvu za 2010.
Stranica:
86.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:

U ovom članku definirane su neke posebnosti koje se odnose na računovodstveno praćenje poslovnih događaja u graditeljskoj djelatnosti u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda. Posebna pozornost posvećena je problemima koji su se pojavili u postupanjima poreznih tijela u 2010., a vezani su za priznavanje pretporeza kod izvođača radova. Detaljnije o računovodstvenom praćenju kao i posebnostima djelatnosti graditeljstva može se vidjeti u knjizi Građenje i nekretnine u prometu, IV. izdanje, 2007.

1. Odredbe računovodstvenih standarda
2. Računovodstveno praćenje poslovnih događaja kod uslužnih graditelja prema ugovoru o izgradnji
3. Računovodstveno praćenje poslovnih događaja kod investitora
4. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoGraditeljstva