Godišnja financijska izvješća društava koja se bave prijevozom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Godišnja financijska izvješća društava koja se bave prijevozom
Stranica:
96.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Poduzetnici koji se bave prijevozničkom djelatnošću vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća prema jednakim pravilima kao i ostali poduzetnici ovisno o tome jesu li razvrstani u velike, srednje ili male. No prijevozničke djelatnosti nisu homogene, nego se međusobno jako razlikuju ovisno o tome što prevoze kao i kojim sredstvima prijevoz obavljaju odnosno o vidovima prijevoza. U ovom članku obrađuju se neke posebnosti poslovnih događaja koji su uobičajeni u takvim djelatnostima te osobitosti zaključnih knjiženja pri sastavljanju financijskih izvješća. Ta društva sastavljaju prijavu poreza na dobitak na uobičajeni način o čemu smo pisali u RRiF-u, br. 1/11., a također i konačan obračun poreza na dodanu vrijednost o čemu pišemo u ovom broju časopisa.

1. Uvod
2. Rokovi dostave poreznih i financijskih izvješća
3. Posebnosti poslovanja društava koja se bave prijevozom
4. Dokumentacija i putni troškovi osoblja
5. Usluge prijevoza
6. Posredovanje u prijevozu
7. Usluge prijevoza putnika
8. Rizici u prometu
9. Prijevoz tereta za vlastite potrebe
10. Završna knjiženja
11. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoPrijevoznika, #UslužneDjelatnosti