Posebnost u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2010.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Posebnost u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2010.
Stranica:
113.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Komunalna društva dio svojih troškova pokrivaju iz dodijeljenih im potpora. Potporama iz državnih sredstava pomažu se djelatnosti koje su od općeg značenja za društvo, a primatelji ih koriste za nabavu sredstava dugotrajne imovine ili za pokrivanje tekućih troškova ovisno o svrsi za koju su dodijeljene. Državne potpore imaju različito porezno i računovodstveno motrište ovisno o činjenici pruža li društvo za primljenu potporu protuuslugu ili ne. Više o posebnostima godišnjeg obračuna kod komunalnih društva i ostalih koji primaju državne potpore, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Vrste državnih potpora
3. Državne potpore u komunalnom društvu i pružatelju vodnih usluga
4. Ispostavljanje računa za usluge komunalnog društva
5. Primanje imovine od kupca
6. Objavljivanje podataka o državnim potporama
7. Povjerenstvo za reklamacije komunalnog društva
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoKomunalaca