Godišnje izvješće o stanju društva za 2010.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Godišnje izvješće o stanju društva za 2010.
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Osim godišnjih financijskih izvještaja, određeni poduzetnici obvezni su sastaviti godišnje izvješće. Što sve treba sadržavati godišnje izvješće, tko ga treba sastavljati, kome se, u kojem roku i u kakvom obliku godišnje izvješće predaje, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Tko je obveznik izrade godišnjeg izvješća o stanju društva
3. Godišnje izvješće prema zahtjevima zakona o računovodstvu
4. Godišnje izvješće o stanju društva prema odredbama zakona o trgovačkim društvima
5. Cjenovni rizik, kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novčanog toka
6. Kodeks korporativnog upravljanja
7. Javna objava godišnjeg izvješća o stanju društva
8. Čuvanje godišnjeg izvješća o stanju društva
9. Godišnje izvješće o stanju društva u odnosu na bilješke uz financijske izvještaje
10. Primjer godišnjeg izvješća o stanju društva
11. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo