Izrada konačnog obračuna PDV-a za 2010.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Izrada konačnog obračuna PDV-a za 2010.
Stranica:
146.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Od 1. siječnja 2010., načelnim napuštanjem tzv. institucionalnog načela oporezivanja i prelaskom na funkcionalno načelo oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, svi poduzetnici mogu biti obveznici PDV-a. Ta mogućnost odnosi se jednako na društva, obrtnike „dohodaše“ i „dobitaše“, proračunske korisnike te neprofitne organizacije. To ne znači da svi poduzetnici i jesu obveznici poreza na dodanu vrijednost jer da bi to bili, trebaju prethodno ispuniti temeljne kriterije za ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost. No ako jesu, odnosno ako su ostvarili oporezivi promet preko 85.000,00 kn u 2009., trebaju primjenjivati u potpunosti odredbe propisa o PDV-u, a jedna od obveza je i sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost na obrascu PDV-K. To znači da se u vezi sa sastavljanjem konačnog obračuna PDV-a i na njih odnosi sve kako je pojašnjeno u ovom članku. Koje su posebnosti sastavljanja konačnog obračuna za 2010. može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Najbitnije odredbe u vezi sa sastavljanjem i predajom konačnog obračuna PDV-a
3. Osobitosti pri izradi konačnog obračuna PDV-a za neke djelatnosti
4. Na koga se odnosi podjela pretporeza i obveza usklađenje u PDV-K obrascu za 2010.
5. Koji poduzetnici trebaju u PDV-K za 2010. provesti ispravak pretporeza za nabavljena gospodarska dobra
6. Sadržaj novog obrasca PDV-K i način evidentiranja ostvarenog prometa koji ulazi u konačni obračun
7. Zaključivanje poreznih evidencija − knjige I-RA i U-RA i povezanost s knjigovodstvenim računima
8. Izrada konačnog obračuna PDV-a za poduzetnike „dobitaše“
9. Izrada konačnog obračuna PDV-a za fizičke osobe „dohodaše”
10. Obrazac PDV-K za 2010.
11. Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a
12. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi