Prijava poreza na dohodak građana za 2010.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Prijava poreza na dohodak građana za 2010.
Stranica:
166.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Za 2010. se očekuje manje poreznih prijava jer je proširena obveza poslodavaca za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dohodak kod zadnje isplate. Osim toga, prepolovljene su porezne olakšice u odnosu na prethodnu godinu, tako da su poreznu prijavu obvezne podnijeti samo osobe koje utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga, osobe koje su ostvarile dohodak iz inozemstva ako porez nije plaćen po tuzemnim propisima, radnici koji su u 2010. radili kod dva poslodavca istodobno i članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi. Korištenje preostalog prava na porezne olakšice i dalje je omogućeno svim građanima putem porezne prijave. No tada se može dogoditi da to pravo ostvare prijavom samo dohotka za koji ta obveza postoji, a ako žele vratiti porez plaćen na dohodak za koji ne postoji obveza podnošenja porezne prijave, tada su obvezni u poreznoj prijavi iskazati sve ostvarene primitke u 2010.

1. Uvodne napomene
2. Koji se primitci oporezuju porezom na dohodak
3. Koje dohotke treba prijaviti u poreznoj prijavi
4. Razlozi zbog kojih porezni obveznik može odlučiti podnijeti poreznu prijavu iako nije obvezan
5. Što treba znati o oporezivanju dohodaka da bi se mogla ispravno sastaviti porezna prijava
6. Osobni odbitci koji se mogu iskoristiti samo na temelju godišnje porezne prijave
7. Priznavanje izdataka na osnovi uplaćenih premija osiguranja
8. Kako ocijeniti isplati li se predati ili ne poreznu prijavu ako za to ne postoji obveza
9. Može li se od porezne prijave odustati ili je ispraviti poslije predaje?
10. Kome se predaje porezna prijava
11. Sastavljanje porezne prijave
12. Obveza podnošenja porezne prijave za osobe koje nisu obvezne podnijeti poreznu prijavu i ne žele ju podnijeti, a tijekom godine su koristile porezne olakšice

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi