Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2010.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2010.
Stranica:
189.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Na temelju čl. 128. Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 181/04., 76/07. i 146/08.) i čl. 85. st. 1. t. 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09. i 123/10.) godišnju poreznu prijavu obvezno podnose svi članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (rezidenti) koji na osnovi rada na brodu ostvare dohodak od nesamostalnog rada, i to bez obzira na broj dana provedenih na brodu. Više o tome pročitajte u nastavku ovog članka.

1. Uvod
2. Izdatci koji se priznaju pri utvrđivanju porezne osnovice
3. Godišnja prijava poreza na dohodak – obrazac DOH

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi