RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
  • Članak:Naplata prihoda proračuna
  • Stranica:231.
  • Autor/i:Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

Za naplatu javnih prihoda određuju se uplatni računi, modeli plaćanja, vrste prihoda i druge okolnosti kojih se treba pridržavati. Osim pravila koja se utvrđuju za naplatu javnih prihoda, posebnim aktom uređuje se evidentiranje i praćenje tih prihoda s motrišta osoba kojima se s njima namiruju rashodi. I za naplatu javnih prihoda u 2011. donesena je odgovarajuća naredba koja je objavljena početkom 2011.

1. Uvod
2. Vrste prihoda za financiranje javnih potreba
3. Polja „model“ i „poziv na broj“
4. Povrat i preknjiženje javnih prihoda
5. Evidencija o naplaćenim prihodima i rasporedu zajedničkih prihoda
6. Novosti u odnosu na Naredbu za 2010.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)