RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se prodaja dugotrajne nefinancijske imovine na zajam i otpust duga u vezi s prethodno primljenim zajmom novca. Pri iskazivanju prodaje dugotrajne nefinancijske imovine na zajam potrebno je uvažiti posebitosti knjiženja kupnje dugotrajne nefinancijske imovine na zajam te priznati prihode i rashode u vezi s danim zajmovima. Otpust duga ima obilježje dara i stoga se i pri otpustu duga u vezi s prethodno primljenim zajmom trebaju iskazati prihodi od donacija, ako dug otpušta osoba izvan općeg proračuna.

1. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine na zajam
2. Otpust duga u vezi s primljenim zajmom novca

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)