RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE 

Način na koji poduzeće prezentira informacije u financijskim izvještajima ima odlučujuće značenje jer su financijski izvještaji središte financijskog izvještavanja – osnovni način komuniciranja financijskim informacijama s osobama izvan poduzeća. Odbori su na osnovi istraživanja u okviru ovog projekta zaključili da postojeći zahtjevi prezentiranja financijskih izvještaja dopuštaju preveliki broj alternativnih prezentiranja te da su informacije financijskih izvještaja presažete i nedosljedno prezentirane, što stvara nemogućnost potpunog razumijevanja odnosa između financijskih izvještaja poduzeća i njegovog financijskog rezultata. Cilj je projekta financijskog izvještavanja postaviti opći standard koji će biti vodilja organizacije i prezentiranja informacija u financijskim izvještajima. Prijedlog izmjena trebao bi izravno utjecati na način kako menadžment poduzeća komunicira informacijama financijskih izvještaja s korisnicima financijskih izvještaja, prije svih s postojećim i potencijalnim investitorima, vjerovnicima i ostalim kreditorima. Cilj je odbora unaprijediti korisnost informacija objavljenih u financijskim izvještajima kojima će se pomoći korisnicima u donošenju odluka.

1. Uvod
2. Glavni prijedlozi načelnih odluka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)