RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • POSLOVANJE U EU

1. Konzultacije o reformi pravila o javnoj nabavi
2. Razmatra se snižavanje PDV-a za elektroničke medije
3. Vodič za javnu upravu o financiranju uslužnog sektora
4. Parlament usvojio izmjene Direktive o elektroničkom otpadu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)