RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Potpisan je novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama. Tim su ugovorom zaposleni u srednjoškolskim ustanovama uredili svoja radna i materijalna prava do 31. prosinca 2014. U ovom članku dajemo kratki prikaz najnovijih promjena Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama s osvrtom na njegove bitne razlike na dotad važeći istovrsni Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

1. Uvod
2. Opće odredbe
3. Radna mjesta zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama
4. Plaće i naknade
5. Ostala materijalna prava
6. Radni odnosi
7. Zaštita zdravlja i sigurnost na radu
8. Završene odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)