RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
  • Članak:Računovodstvo zadruga
  • Stranica:36.
  • Autor/i:Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Sažetak:

U primjeni je novi Zakon o zadrugama koji je unio neke novosti vezane za osnivanje i poslovanje zadruga. Autorica u članku obrazlaže temeljne odredbe toga zakona koje se odnose na poslovanje zadruga, uz poseban osvrt na specifičnosti računovodstvenog praćenja nekih poslovnih događaja (uplata članskih uloga, podjela dobitka i sl.) u zadrugama koje su osnovane s ciljem stjecanja dobitka.

1. Definiranje zadruga
2. Osnivanje zadruga
3. Vođenje poslovnih knjiga
4. Oporezivanje naknada članovima zadruge
5. Financijsko izvještavanje zadruga
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)