RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na inicijativu Hrvatske obrtničke komore, a na prijedlog Vlade RH, Hrvatski sabor je 20. svibnja 2011. po hitnom postupku usvojio Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.
Predmetni Zakon objavljen je u Nar. nov., br. 61/11., a stupio je na snagu 14. lipnja 2011. te se u ovom članku daje kratak pregled njegovih odredaba.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)