RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nakon godinu i pol dana primjene novog Zakona o radu Hrvatski sabor je na svojoj 23. sjednici, po hitnom postupku, 20. svibnja 2011. u skladu s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu br. P.Z.E. 811, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Ovaj Zakon objavljen je u Nar. nov., br. 61/11., a stupio je na snagu 14. lipnja 2011.
U nastavku se, uz navode iz obrazloženja Prijedloga zakona, ukratko pojašnjavaju usvojene izmjene i dopune ZR-a.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)