RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U br. 1/11. – 5/11. časopisa Pravo i porezi objavili smo članke o problematici turističkih ugovora. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove aktualne i bitne tematike time što dajemo prikaz ugovora o ugovorima između putničkih agencija i korisnika – ugovor o organiziranju putovanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)