RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Neposredan povod za ovaj članak jest odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3579/2006 od 27. listopada 2010.1, kojom je utvrđena povreda ustavnog prava na pravično suđenje, zajamčenog čl. 29. st. 1. Ustava, presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-8033/2006 od 30. kolovoza 2006., donesenom u upravnom sporu protiv upravnih akata donesenih u postupku dodjele prvenstvene koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti. Naime, prema odredbi čl. 62. Zakona o morskim lukama2, Lučka uprava će trgovačkom društvu za obavljanje lučke djelatnosti iz čl. 9. Zakona dodijeliti koncesiju za obavljanje djelatnosti i korištenje objekata infrastrukture i suprastrukture na lučkom području na osnovi njihovog pismenog zahtjeva (prvenstvena koncesija), na vrijeme od 12 godina.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)