RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome se članku razmatraju pitanja vezana za odnos mjenice i čeka. Ček je srodan mjenici, ali se ipak od iste dosta razlikuje. Temeljna je razlika u njihovoj svrsi, u funkciji koja im je namijenjena i u tome što ček služi kao instrument plaćanja te je prema svojoj prirodi platežno sredstvo, a mjenica ima ponajprije ulogu kreditnog sredstva. Odatle i izreka da mjenicu izdaje onaj koji nema novaca, a ček onaj koji ima novaca deponiranog u pravilu u banci.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)