RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Državni službenici su posebna kategorija zaposlenika kojima se za razliku od zaposlenika u privatnom sektoru nameću obveze kao što su nepristranost u postupanju, jednak tretman prema korisnicima (građanima), zabrana sukoba interesa. Postupanje u skladu s ustanovljenim propisima i pravilima službe je zahtjev koji se traži i kod privatnih poslodavaca, iako često u manjem opsegu od onog u javnom sektoru. Državni službenici moraju poštivati pravne odredbe čak i onda kada su suočeni s kontradiktornim naredbama nadređenih i zahtjevima izvan sustava državne uprave. Namjera određivanja strože odgovornosti državnih službenika je u tome da se pojača disciplina službenika u ispunjavanju radnih obveza te spriječi zlouporaba položaja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)