RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nije lako utvrditi najkraći rok u kojem se čuvaju knjigovodstvena dokumentacija, poslovne knjige i financijski izvještaji (dalje: dokumentacija) jer sva navedena dokumentacija, osim što ima obilježje knjigovodstvene (računovodstvene) dokumentacije, ima obilježje poslovne i porezne dokumentacije i dokumentacije u skladu s posebnim propisima. Zbog toga se osobita pozornost treba posvetiti određivanju propisa kojima je uređeno čuvanje dokumentacije koju stvara svaka pravna osoba i istraživanju najkraćih rokova koje ti propisi određuju kao rokove čuvanja dokumentacije. U ovom se članku upućuje na propise iz područja proračunskog računovodstva i daje kratak pregled nekih drugih propisa s ciljem da se pravne osobe usmjere na pravilno određivanje rokova čuvanja dokumentacije.

1. Uvod
2. Čuvanje prema računovodstvenim propisima
3. Porezni propisi i čuvanje poslovne dokumentacije
4. Neki posebni zakoni i propisi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)